Profi-line: Zalety czyszczenia parą i sanityzacji.
Kilka słów o czyszczeniu i dezynfekcji linii i taśm przenośnikowych oraz urządzeń i maszyn w przemyśle spożywczym.Czyste maszyny i systemy zapewniają płynne procesy produkcyjne, poprawiają jakość produktów i skracają przestoje. W procesie produkcyjnym olej oraz inne środki smarne i konserwujące, a także wszelkiego rodzaju pozostałości produkcyjne osadzają się na instalacjach, wiążą kurz i brud lub gromadzą się w trudno dostępnych miejscach. Mechaniczne usuwanie takich zanieczyszczeń jest często uciążliwe i skomplikowane, zwykle czasochłonne, a czasem całkowicie niemożliwe, szczególnie w takich branżach produkcyjnych jak przemysł spożywczy i napojów. Inaczej jest w przypadku technologii parowej. Prawie do każdego punktu maszyny lub przedmiotu obrabianego można dotrzeć za pomocą pary, jakość czyszczenia jest wszędzie stała, a zapotrzebowanie na ewentualne chemiczne środki czyszczące jest minimalne.

Specjalistą w technologii parowej i w wysokowydajnych maszynach i systemach czyszczących jest włoski producent profesjonalnych wytwornic pary REA STEAM CLEANING.

Wyłącznym dystrybutorem tego producenta na rynku polskim jest firma PROFI-LINE. Zalety czyszczenia i odłuszczania za pomocą systemów firmy REA parą suchą doceniło wiele branż, m.in. maszyn i urządzeń, produkcji blach, rur, drutów i przenośników taśmowych, w tym czyszczenie części bezpośrednio na liniach produkcyjnych. Więcej o systemach czyszczenia taśm VDA w wydaniu Focus Nierdzewne Nr 06/2023: